top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN & WERKWIJZE BIJ FLEURS DEPOT

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fleurs Depot, gevestigd in Rotterdam en Breda en alle tussen haar en haar klanten gesloten overeenkomsten. 

I. PRIJZEN

 1. Tenzij expliciet anders is vermeld, zijn alle door ons vermelde productprijzen in euro’s. De prijzen vallen binnen de margeregeling of zijn inclusief BTW. Deze prijzen zijn exclusief eventuele bezorgkosten. Voordat we een overeenkomst met je sluiten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief alle kosten, waaronder dus ook de eventuele bezorg-/transportkosten.

 2. Al onze prijzen, zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten. Wij kunnen onze prijzen dan ook altijd wijzigen, maar doen dit uiteraard niet bij overeenkomsten die al tot stand zijn gekomen. In geval van een drukfout, zijn wij niet verplicht te leveren tegen betaling van de onjuiste prijs, maar delen we je de juiste prijs mee en kun je de overeenkomst nog annuleren indien je niet met de juiste prijs akkoord gaat.

 3. Aangezien in uitzonderlijke gevallen twee bestellingen op onze website elkaar kunnen kruisen, kan het voorkomen, dat meerdere mensen hetzelfde product tegelijk bestellen. De eerste koper heeft dan het eerste recht op dit product. De andere bestelling(en) voor hetzelfde product worden dan geannuleerd. Hiervoor zijn we geen schadevergoeding of compensatie verschuldigd. Het laatste geldt ook als een besteld product onbedoeld door ons wordt aangeboden, terwijl deze helaas toch niet beschikbaar blijkt te zijn.

II. MAATWERKMEUBELS

 1. Maatwerkmeubels worden gemaakt zoals in de offerte omschreven. Controleer de offerte dus goed en geef eventuele wijzigingen aan ons door, voordat je akkoord gaat met de offerte. Na je akkoord op de offerte kan de bestelling niet meer worden gewijzigd.

 2. De bestelling van een maatwerkmeubel wordt in gang gezet na ontvangst van de aanbetaling van de helft van het totaalbedrag. Na je akkoord op de offerte sturen we hiervoor de factuur en een betaalverzoek via een separate e-mail. Zie voor verdere betalingsvoorwaarden, artikel V “BETALINGEN”

 3. Maatwerkmeubels worden handgemaakt, met de hand geschilderd of gepoedercoat. De ambachtelijke uitstraling is juist de charme van deze meubels. Eventuele kleine oneffenheden of gebruikssporen zijn kenmerkend voor het materiaal en de ambachtelijke verwerking van het hout of ijzer. In onze winkel zijn altijd diverse op maat gemaakte meubels te zien, zodat je een goede indruk krijgt van het mogelijke eindresultaat.

III. LEVERING

 1. De producten die op voorraad zijn, kunnen worden afgehaald bij onze winkels. Op onze website vind je het bezoekadres en de openingstijden (let op, we zijn niet elke dag open!).

 2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen die aan de producten ontstaan in verband met transport of vervoer dat je zelf hebt georganiseerd.

 3. Als je wilt dat de producten bezorgd worden, is dat ook mogelijk. Wij laten de meubels bezorgen via een professionele meubeltransporteur. De transportkosten komen voor jouw rekening en zijn afhankelijk van de grootte van het product en de afstand. Transportkosten zijn op aanvraag. Hiervoor kun je contact met ons opnemen.

 4. Levering via een meubeltransporteur is op werkdagen en binnen op de begane grond (dus zonder trappen of andere obstakels) en met normale ruime doorgang. De producten moeten op een gewone manier het pand in gebracht kunnen worden. Check daarom vooraf altijd goed de maten van de producten en de doorgang in het pand! Het pand moet voor een vrachtwagen bereikbaar zijn. De transporteur komt alleen, dus bij zware meubels dient er hulp aanwezig te zijn. 

 5. Levering op een verdieping is alléén mogelijk indien er in het gebouw een lift aanwezig is waar de producten in passen.

 6. Als de producten niet kunnen worden geleverd volgens het voorgaande, kunnen de producten weer worden meegenomen door de transporteur. Wij zijn dan gerechtigd de ontstane extra kosten aan jou door te berekenen en behouden ons het recht voor dat je de overeenkomst alsnog volledig nakomt en de producten dus afneemt.

 7. Montage behoort niet tot de werkzaamheden van de transporteur. Doorgaans is montage vrij eenvoudig zelf te doen. Neem bij vragen gerust contact met ons op!

 8. Nadat het product bij ons is opgehaald door de meubeltransporteur, gaat de hij de routes inplannen. De meubeltransporteur neemt vooraf rechtstreeks telefonisch contact met je op om de dag van levering met je af te stemmen.

 9. Wij raden je aan om het product vooraf te komen bekijken in onze winkels. Laat ons weten dat je komt, dan zorgen we dat het product voor je klaar staat!

 10. Is de overeenkomst eenmaal met je gesloten, dan bestaat een afnameverplichting. Je dient de producten in ontvangst te nemen zoals is overeengekomen. Extra kosten die we moeten maken omdat we de producten niet volgens de voorwaarden van levering kunnen laten bezorgen, kunnen we je in rekening brengen. Het bepaalde in artikel VI geldt wel boven de vorige drie zinnen in dit artikellid.

 11. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen 3 weken de bestelde artikel(en) bij je te bezorgen of dat je de artikel(en) binnen 3 weken bij onze winkel afhaalt, kunnen we opslagkosten in rekening brengen. 

 12. Artikelen die niet kwetsbaar zijn en voldoen aan de maximale maat van 50x50x100 cm en het maximale gewicht van 10 kg (incl. verpakking), kunnen via de PostNL verstuurd worden. Deze verzendkosten van een dergelijk pakket zijn €6,95 komen ook dan voor jouw rekening. Voor grotere of zwaardere pakketten zijn de verzendkosten op aanvraag

 13. Niet alle producten kunnen via de pakketpost verstuurd worden. Indien het product te groot of te kwetsbaar is voor pakketpost, dan kan het product worden afgehaald of worden verzonden via de meubeltransporteur.

 14. De verzendkosten van PostNL gelden voor leveringen binnen Nederland en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. De kosten van verzending per post naar andere landen zijn op aanvraag.

 15. Tot slot is er ook de mogelijkheid om onze bus te lenen (VW Transporter). Informeer naar de tarieven, deze zijn afstands- en tijdsgebonden.

IV. LEVERTIJD

 1. Voorradige producten kunnen worden afgehaald bij onze winkels. Op onze website vind je het bezoekadres en de openingstijden (let op, we zijn niet elke dag open!).

 2. De meubeltransporteur stemt telefonisch het levermoment met je af zodra het product bij ons afgehaald is.

 3. De levertijden die wij in verband met maatwerk communiceren betreffen de tijd vanaf de ontvangst van de aanbetaling (en daarmee de bevestiging van de bestelling) tot het moment dat het product bij ons wordt afgeleverd. Dit is dus exclusief de tijd die je zelf nodig hebt of die de meubeltransporteur nodig heeft om het product bij jou at te leveren.

 4. De toepasselijke leveringstermijn is slechts bedoeld als een indicatie. Een enkele overschrijding van de levertijd biedt je dan ook niet zonder meer een aanspraak op ontbinding van de overeenkomst of compensatie. Daarvoor is eerst een ingebrekestelling nodig. Indien wij niet binnen de wettelijke of overeengekomen levertijdingtermijn leveren, dien je ons een schriftelijke ingebrekestelling te versturen waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen wij alsnog tot levering moeten over te gaan. Bij het vaststellen van een redelijke termijn voor de ingebrekestelling moet je rekening te houden met onvoorziene zaken zoals ziekte of andere tegenslag. Ook geldt dat rond feestdagen en de zomervakantie de levertijd kan uitlopen wegens vrije dagen en seizoen pieken. Deze redelijke termijn moet door een onafhankelijk orgaan beoordeeld worden. Indien de levering ook na verstrijken van deze redelijke termijn nog steeds is uitgebleven, dan ben je gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte van de bestelling dat niet is geleverd, te ontbinden en maak je aanspraak op terugbetaling dan wel kwijtschelding van de overeengekomen prijs van de betreffende producten.

V. BETALINGEN

 1. Wij hanteren de betalingscondities zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tenzij expliciet anders overeengekomen (in de offerte of bij de bestelling online). Dan geldt deze overeenkomst boven onderstaande betalingsvoorwaarden.

 2. Betalingen online of via marktplaats of mail kunnen via een iDeal-betalingslink worden voldaan. Dit is de snelste manier van afrekenen. Daarnaast is betaling via bankoverschrijving mogelijk, vermeld dan altijd het factuurnummer. De levertijd van bestellingen die vooraf via overschrijving betaald worden, is wat langer omdat deze betalingen minder snel bij ons binnen zijn dan iDeal-betalingen. In onze winkels kun je contant of met pin betalen.

 3. Bij het doen van een bestelling van producten verlangen we een aanbetaling van de helft van het totaalbedrag. De factuur van de aanbetaling is tevens de bevestiging van je bestelling. Het restant dient te worden betaald uiterlijk bij het bezichtigen, althans uiterlijk bij het afhalen of bezorgen van het product.

 4. Bij bezorging van de producten via een meubeltransporteur of PostNL vragen wij, binnen de wettelijke kaders, om volledige vooruitbetaling.

 5. Indien we nog een betaling van je tegoed hebben, moet alles voldaan zijn voordat de producten aan je worden meegegeven of bij jou worden achtergelaten. Als je nog een betaling aan ons verschuldigd bent op het moment dat de transporteur de producten bij je aflevert, dien je deze betaling direct via een iDeal betaallink te voldoen. 

 6. Zolang het product niet volledig betaald is, blijft het product ons eigendom. Indien je je betalingsverplichtingen niet nakomt, dien je ons in de gelegenheid te stellen het product terug te nemen. Alle daarbij te maken kosten komen dan voor jouw rekening.

 7. Betalingen dienen plaats te vinden op de daartoe door ons expliciet aangegeven wijze, binnen de door ons aangezegde of op de factuur vermelde termijn. Indien je verzuimt tijdig te betalen, zijn wij gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst uit te stellen en wettelijke rente aan jou in rekening te brengen. Indien betaling ondanks een aanmaning nog steeds niet is voldaan, zijn wij gerechtigd de vordering uit te besteden aan een incassobureau en indien nodig gerechtelijke maatregelen te nemen. De kosten daarvan komen voor jouw rekening.

 8. Wij zijn gerechtigd om facturen per e-mail te versturen.

VI. BEDENKTIJD BIJ ONLINE BESTELLINGEN

 1. Als consument die een product online bestelt, heb je het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen nadat de producten door of namens jou in ontvangst zijn genomen. Deze bedenktijd geldt echter niet indien de producten volgens jouw wensen worden gemaakt (maatwerk). Verder geldt ook geen bedenktijd indien je handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of indien je als consument telefonisch of per e-mail een bestelling bij ons plaatst, of in onze winkel een overeenkomst met ons sluit.

 2. Je kunt van je bedenktijd gebruik maken door ons per e-mail hierover te informeren. Zodra wij op de hoogte zijn gebracht van jouw voornemen om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden zoals hier vermeld, zullen wij z.s.m. de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen. Je dient het product vervolgens aan ons terug te leveren binnen veertien dagen nadat je het verzoek tot ontbinding bij ons hebt ingediend. De kosten van de teruglevering komen voor jouw rekening.

 3. Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakking daarvan. Je mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat je de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een fysieke winkel ook zou mogen doen.

 4. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, dien je de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren. Indien voor de teruglevering via ons een transporteur wordt ingeschakeld, dan haalt de transporteur de producten af op de begane grond. Je dient de producten dan ook tijdig voor afhalen gereed te hebben staan. De kosten van terugzending hoeven niet hetzelfde te zijn als de transportkosten die berekend waren bij de toezending van de producten. Wij nemen namelijk bij aankoop een deel van de verzendkosten voor onze rekening.

 5. Je bent tegenover ons aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan zou zijn toegestaan in een fysieke winkel zoals hierboven bedoeld. Wij zijn dan ook gerechtigd om deze eventuele waardevermindering aan jou in rekening te brengen of te verrekenen met de eventueel van jouw ontvangen betaling.

 6. Wij zullen de eventueel reeds van jouw ontvangen betaling (koopprijs + bezorgkosten) met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan jou terugbetalen, maar dan moeten de producten wel door ons zijn terugontvangen, of door jou zijn aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. 

 7. Als je slechts een gedeelte van de bestelling herroept, dan komen de bezorgkosten die door jou voor de heenzending zijn betaald, niet voor terugbetaling in aanmerking. Ook zijn wij niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien je bij de bestelling expliciet voor een andere /duurdere verzendwijze hebt gekozen. Eventuele kortingen komen te vervallen en worden in mindering gebracht.

VII. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij staan ervoor in dat de door ons geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Dit wil zeggen dat de producten de eigenschappen zullen bezitten die jij als koper redelijkerwijs mocht verwachten (kort samengevat: ‘conformiteit’).

 2. Origineel oude producten/ gebruikte producten / vintage meubels hebben een andere kwaliteit dan nieuwe meubels. Bij oude meubels kun je gebruikssporen en oneffenheden verwachten. Juist deze oude en doorleefde uitstraling van onze gebruikte producten bepaalt het unieke sfeerbepalende element van het product. In onze loods kun je de producten vooraf komen bekijken. De meubels zijn functioneel geschikt voor regulier gebruik, maar onderdelen zijn redelijkerwijs minder soepel of strak/recht t.o.v. nieuwe meubels. Dit is dan ook geen grond om aan te nemen dat het gebruikte product niet aan de overeenkomst beantwoordt en sprake is van zogenoemde non-conformiteit.

 3. Maatwerkmeubels worden handgemaakt, met de hand geschilderd of gepoedercoat; de ambachtelijke uitstraling is de juist charme van deze meubels. Eventuele kleine oneffenheden of gebruikssporen zijn kenmerkend voor het materiaal en de ambachtelijke verwerking van het hout of ijzer. In onze winkel zijn altijd diverse op maat gemaakte meubels te zien, zodat je een goede indruk krijgt van het mogelijke eindresultaat.

 4. Een groot deel van onze producten is van hout en ijzer. Hout is een natuurproduct en werkt altijd! Vochtige ruimtes (bijvoorbeeld in oudere huizen die niet of slecht geïsoleerd zijn of bij lekkage) kunnen werking/uitzetting van hout of oxideren van ijzer veroorzaken. Controleer dit alvorens de meubelen te plaatsen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de natuurlijke werking van hout of het oxideren van ijzer.

 5. Zoals bij elk bedrijf waar mensen werken, kan er natuurlijk ook bij ons iets misgaan. Als je denkt dat jouw product niet aan de overeenkomst beantwoordt (zie lid 1 wat daaronder moet worden verstaan), neem dan gerust contact met ons op. Wij doen ons best om dit snel en netjes samen op te lossen.

 6. Een beroep op de stelling dat een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt (zie wederom lid 1) is ongeldig als het gebrek van het product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere omstandigheid buiten onze schuld of die van onze toeleverancier om. Daaronder worden bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, begrepen, gebreken na de levering ontstaan als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, plaatsing van het product op een niet vlakke ondergrond, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met onze eventuele gebruiksvoorschriften en het aanbrengen van veranderingen aan de producten zonder onze voorafgaande schriftelijke instemming.

 7. In geval van een geldig beroep van jou gebaseerd op de stelling dat een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt, maak jij, naar onze keuze, uitsluitend aanspraak op herstel of vervanging van het geleverde door of namens ons. Herstel dan wel vervanging geldt voor ons als volledige schadeloosstelling. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, maak je aanspraak op een naar redelijkheid door ons vast te stellen financiële compensatie, welke mede afhankelijk is van de periode waarin gebruik is gemaakt van het betreffende product en welke nooit meer bedraagt dan de door jou voor het betreffende product betaalde prijs.

 8. Je kunt alleen een geldig beroep doen op herstel of vervanging indien je aan alle betalingsverplichtingen uit de overeenkomst hebt voldaan.

 9. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door jou aan ons verstrekte informatie, met betrekking tot de specificaties van het overeengekomen maatwerkmeubel of het afleveradres in geval de producten worden bezorgd. Ook draag je zelf de schade die wordt veroorzaakt door een andere tekortkoming in de nakoming van jouw verplichtingen die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, evenals schade ontstaan als gevolg van een andere omstandigheid die niet aan ons kan worden toegerekend.

 10. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik of misbruik van onze producten.

 11. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letselschade, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

 12. Mochten wij ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, volgens dwingende wetgeving toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan hebben wij altijd het recht deze schade te herstellen. Je dient ons hiertoe in de gelegenheid te stellen. Als je dat niet doet, vervalt onze aansprakelijkheid voor deze schade.

 13. Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop onze aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

VIII. KLACHTBELEID

 1. Zoals bij elk bedrijf waar mensen werken, kan er natuurlijk ook bij ons iets misgaan. Mocht je een klacht hebben, laat dit dan zo spoedig mogelijk, volledig en duidelijk omschreven, aan ons weten. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst inhoudelijk beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 2. Indien je een consument bent, een klacht hebt in verband van een webwinkelbestelling en de klacht niet in onderling overleg tussen jou en ons kan worden opgelost, kan je het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

IX. ONTWERPEN, AFBEELDINGEN EN TEKSTEN

 1. Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de door ons verstrekte én op onze website weergegeven ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en dergelijke. Deze materialen mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door jou of anderen worden gebruikt of nagemaakt.

 2. Onze teksten zijn onder voorbehoud van zetfouten.

 3. Onze productfoto's worden met grote zorgvuldigheid gemaakt. We plaatsen meerdere foto's van elk item om een zo duidelijk mogelijk beeld van het product te geven. Het kan zijn dat de kleuren van de producten in werkelijkheid afwijken van de weergave op je scherm. Wij zijn voor dergelijke afwijkingen niet aansprakelijk.

X. PRIVACYBELEID

Als je een bestelling bij ons plaatst, hebben wij de gevraagde persoonsgegevens nodig om de bestelling af te handelen en contact met je op te nemen voor zover nodig. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens NIET aan derden die niet zijn betrokken bij de uitvoering van jouw bestelling. Wel komt het voor dat wij jouw persoonsgegevens, naast het verwerken voor de uitvoering van jouw bestelling, ook moeten gebruiken op grond van een zogenoemd gerechtvaardigd belang. 

XI. SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst die we met je sluiten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is uitsluitend de Nederlandstalige versie daarvan bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bepalingen.

 3. Indien tussen jou en ons een gerechtelijk geschil ontstaat, is uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend afwijkt.

bottom of page